De Herberzijn


De Herberzijn staat voor je eigen herberg kunnen zijn. Ervaren wat het is je eigen plek te creëren. Die plek waar ruimte is om tot jezelf te komen, waar het goed is om anderen te ontmoeten en waar je geïnspireerd raakt om nieuwe dingen op te pakken of met nieuwe energie je weg te vervolgen. De route van de Herberzijn loopt langs Tai-ji, Stemexpressie en Personal coaching.

Het accent ligt op de menselijke beleving, ont-moeten, ont-spannen, ont-dekken, ont-wikkelen. In het projectenwerk dat ik doe, gaat het uiteindelijk om het zakelijke effect, het resultaat en de Euro’s. De herberzijn werkt aan de mix, jij als uniek mens die mag ervaren wat het is om je eigen plek vol-ledig te gaan ervaren en dan jouw successen boekt.

Het centrale thema van De Herberzijn is thuiskomen bij jezelf, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Als je thuis komt bij jezelf kun je ontspannen. Kun je wat je van jezelf moet herijken. Word je meer bewust waar je van geniet. Wat wil je dan los laten (en hoe doe je dat), wat vind je dan prettig of belangrijk, hoe wil je dan in de wereld staan. Bewust zijn, mindfulnes.

Tai-ji helpt je om goed op je benen te staan, verbonden met de aarde, soepel en bewust. Stemexpressie helpt je om jouw stem vrijuit te laten klinken. Jouw geluid, van heel ingetogen tot heel dynamisch. Dansen helpt je om vrijuit in de ruimte te bewegen. De coaching gaat met 1 op 1 gesprekken en oefeningen. Aanvullend zijn er mogelijkheden voor Buqi behandeling of Psych-K.

De match met de persoon is bij De Herberzijn essentieel. Daarom wat meer over mijzelf:

Ik ben Laurens van Ruijven, geboren in 1955. Ik ben een Waterman. Persoonlijke ruimte is bij mij essentieel. Ik geniet van de menselijke beleving. Mijn route naar het nu is gelopen via een academische opleiding (Sociale Pedagogiek) en Yoga, Tai-ji, stemexpressie, intuïtief dansen en nu familieopstellingen. De ruimte om te ont-moeten inspireert me geweldig. Gewoon heel te mogen zijn, in contact met jezelf, in contact met anderen, afwisselend in zachtheid, dan weer in stevigheid. De blijheid en vrijheid die je daarin kunt beleven, gun ik iedereen. Ik heb een switch doorgemaakt van angst naar liefde. Was ik ooit probleem en hulp georïenteerd, inmiddels staat zijnsenergie veel centraler. Liefdevol kijken naar wie je bent. Mogen ervaren wat je meemaakt, in gaan zien wat de boodschap daarin voor jou is. Door in je kracht te gaan staan, oppakken wat voor jou ertoe doet en dan anderen ont-moeten. Als je goed in contact met jezelf bent, is er veel meer mogelijk dan ik ooit bedacht had. Zo lang het maar met respect voor jou en voor een ander kan gaan. Dan is het ook boeiend om te zien waar mensen zich door laten inspireren. En boeiend om te zien dat soms, wat eerst heel belangrijk of ingewikkeld leek, oplost als het moeten er af gaat, er nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Prachtig om te zien hoe mensen keuzes kunnen maken als ze zichzelf beter leren kennen en soms heel oude denkbeelden los kunnen laten. Voor mijzelf voorzie ik dat in de zakelijke wereld de denkbeelden van jongere generaties belangrijker worden, meer aan zet zullen komen. Ik zet mijn opleiding en ervaring dan graag aanvullend en geleidelijk op een andere manier verder in. Dat doe ik in de Herberzijn.

Mijn opleiding:
Ik heb in Den Haag een HBO-opleiding Inrichtingswerk met succes afgerond en in Leiden een universitaire studie Jeugdbeleid & Jongerenstudies (met aantekeningen Bestuurskunde en Bedrijfseconomie). Voor Tai ji heb ik bij het Buqi instituut te Gent de Buqi opleiding gedaan, de professionele Tai-ji opleiding en de professionele opleiding Taijiwuxigong. Voor Psych-K heb ik in 2010 een basisworkshop gevolgd, begin 2012 de Advanced training en de Devine Integration retreat. Stemexpressie heb ik van Marius Engelbrecht geleerd. Bij hem heb ik een jaartraining Stemexpressie met goed gevolg afgesloten en in 2012 het verdiepingsjaar. Op dit moment volg ik de opleiding Familieopstellingen bij Hypnos in Bussum.