Personal coaching


Wat wil je bereiken? Welke keuzes maak je? Wanneer ben je tevreden? Je doelen, je keuzes, je wensen en verlangens zijn voor iedereen heel persoonlijk. En wonderlijk genoeg houden we er vaak gewoontes op na die ons nou net niet brengen bij waar we willen zijn. Als je dat vaak gebeurt, geeft dat een ontvreden gevoel. Dan kan het tijd zijn om eens samen met iemand jouw eigen persoonlijke keuzes na te lopen. Dat is personal coaching.

Een traject voor Personal coaching bestaat in principe uit zeven bijeenkomsten. De eerste twee staan in het verkennen van je eigen doelen en je persoonlijk netwerk. Dan zijn er drie bijeenkomsten in het teken van ont-spannen, ont-moeten en ont-wikkelen. Daarin staat centraal waar je jezelf tegen houdt en wat voor jou belangrijke dingen zijn op jouw levensweg. De laatste twee bijeenkomsten gaan over je keuzes en je keuze-patroon. Elke bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Na afloop van het coachingstraject heb je ervaren wat het is je eigen keuzes serieus te nemen, tijd te nemen om te verkennen en nieuwe keuzes te maken.

Personal coaching kun je alleen in een nauwe samenwerking met je coach. Je bepaalt daarbij zelf hoe dichtbij je wilt komen, wat je wel en wat je niet aan de orde stelt. Je bent daarin zelf verantwoordelijk. Als coach nodig ik je wel uit je keuzes onder ogen te zien, hou ik je een spiegel voor. En natuurlijk doe ik dat liefdevol en met respect.

Elke bijeenkomst praten we natuurlijk. Soms werkt het beter om oefeningen te doen, zoals uit de Tai-ji of de stemexpressie. Ook Buqi of Psych-K behoort tot de mogelijkheden. Elke bijeenkomst maken we keuzes om dat te behandelen waar jij aandacht voor vraagt en zetten we in wat past. Belangrijk blijft: ik nodig je uit en jij kiest.

Een traject voor personal coaching begint altijd met een intake. De intake duurt 1,5 uur.

Na de intake kun je kiezen voor een traject van zes vervolgstappen met telkens twee tot drie weken er tussen.

Je kunt ook alleen een intake doen en bijvoorbeeld één vervolgafspraak maken. Dan kijken we per afspraak waar je behoefte ligt en werken we meer intuïtief in de anderhalf uur die zo’n gesprek duurt.

Personal coaching is altijd op afspraak
Een intake kost € 100,-
De zes stappen daarna zijn € 50 per afspraak
De losse gesprekken zijn € 75 per afspraak
Alle prijzen zijn inclusief BTW.