Tai-ji


Ji staat voor levensenergie. Tai ji oefeningen leer je om de levensenergie beter door je lichaam te laten stromen. Dat brengt je meer in contact met je lichaam, maakt je meer bewust. De Tai ji oefeningen doe je in serie, in een vorm. Er zijn verschillende Tai-ji vormen. In navolging van mijn leraar, dr Shen Hongxun, oefenen we de Tai-ji 37, een mooie oude stijl van Tai-ji. Dr Shen Hongxun is de oprichter van het Buqi instituut, zie www.buqi.net

Losse Tai ji oefeningen doe je om je houding te verbeteren en bin qi af te voeren. Bin qi staat voor de afvalstoffen die in je lichaam kunnen ophopen. Die afvalstoffen staan een soepele doorstroming van levensenergie in de weg. De oefeningen komen uit de Ta ji Wu xi gong. TaijiWuxigong is ontwikkeld door dr Shen Hongxun. In Tai-ji en Taijiwuxigong heb ik ook les gehad van zijn zoon en dochter, meester Shen Zhengyu en meester Shen Jin.

Bij Tai ji staat balans centraal. Een juiste lichaamshouding, een juiste intentie, een juiste timing. Ik vertaal dat als Staan, Kiezen en Gáán. Staan betekent soepel en in vrijheid staan, in verbinding met de aarde en de kosmos. Kiezen betekent je bewust zijn van wat om je heen is, daarin je eigen ruimte innemen, je keuze maken en inspelen op wat is. Gáán betekent je eigen richting volgen en bewegen al spelend met de krachten om je heen.

Als je Tai ji beoefent leer je op een soepeler manier in het leven staan, mindful, meer in contact met wat is.
De Tai ji lessen zijn op donderdagavond, soms is er een aparte workshop. Voor de data zie contact / agenda.

Voor bedrijven die in een bijeenkomst van management of medewerkers eens wat anders willen, is een kennismaking met Tai-ji een leuke optie. Door met iets nieuws kennis te maken, maak je ook met elkaar op een andere manier kennis. Zo’n kennismaking wordt altijd aangepast aan de behoefte, gaat alleen op afspraak.